Translate

dissabte, 10 de març de 2007

Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya

"Bruixeria i màgia en època medieval.
La societat medieval creia en el poder de la màgia i, conscienment o inconscient, molts dels seus membres la practicaven. Les finalitats eren diverses, des de curar o protegir fins a propiciar l'amor i el desig o perjudicar i destruir la salut o el patrimoni d'atres. Aleshores, la frontera entre ciència, màgia i religió era encara molt incerta.
Una saviesa femenina
Fins els temps moderns, certs col.lectius femenins es van constitui en dipositaris d'una saviesa tradicional. Mitjançant els efectes de diverses substàncies natural o mitjançant la pràctica de conjurs només parcialment cristianitzats, les fetilleres o remeieres exercien un paper benèfic o malèfic en la vida de les persones.
Ens els anys 1616-1622 es va produir la gran cacera de bruixes a Catalunya. la repressió es va generalitzar després dels aiguats de novembre de 1617, "l'any del diluvi" segons les cròniques coetànies.
La majoria de víctimes de la repressió dibuixen un mateix perfil. Són dones grans, pobres i analfabetes, que viuen soles. Moltes són immigrants franceses o vídues d'immigrants. Algunes -i alguns- destaquen per les seves deformacions físiques, per comportament més o menys estrafolaris o pels suposats poders excepcionals que el poble els atribueix. "
(Informació extreta del triptic de l'exposició)