Translate

dilluns, 21 de maig de 2007

Igor Mitoraj"Igor Mitoraj, d'origen polonès i nascut a Alemanya, ha protagonitzat innombrables exposicions i intervencions d'art al carrer, recuperant amb la seva obra l'esperit de l'art de Grècia, Roma i dels grans mestres de l'escultura del Renaixement. Imatges enigmàtiques de déus, herois i figures mitològiques prenen els carrers de les ciutats on la mostra itinera i presenten els seus interrogants als ciutadans.
Les escultures de Mitoraj ens remeten a un concepte de passat clàssic evocat per la màgia de la peça arqueològica, del fragment escultòric en estat pur, de vegades incomplet però grandiós. Perquè l'artista imprimeix en cadascuna de les seves obres aquest valor omnipresent de la classicitat. La seva obra actual beu de les hores passades davant els guixos clàssics a l'Acadèmia de Cracòvia i de les visions de peces mestres de les èpoques grega i romana, i fins i tot de les cares del colossalisme precolombí. El resultat és una escultura nova i actual varada en els principis encunyats pels segles."